Netrix är sedan den 1 januari 2019 en del av eValent Group AB.Läs mer här!

Ny B2B-lösning för Schneider Electric lanserad

– Samarbetet med Netrix har fungerat bra. Vi ser fram emot att göra ytterligare utveckling tillsammans med Netrix inom e-handelsområdet, säger Per Törling, projektansvarig på Schneider Electric.

Schneider Electric ville rationalisera hanteringen av sina två svenska webbshopar.

Netrix fick uppdraget att slå samman shoparna till en framtidssäkrad e-handelsplattform med B2B-funktionalitet och automatiserat orderflöde.

– Alla målen uppfylldes fullt ut, och projektet hölls inom den utlovade tidsplanen, säger Per Törling, projektansvarig och Transactional Business Manager på Schneider Electric.

Schneider Electric är en global specialist inom energihantering och automation med ca 900 anställda i Sverige. I sina båda svenska webbshopar säljer man styr-& regler-produkter och komponenter till säkerhetssystem. Kunderna är främst svenska företag och myndigheter.

Integration med Navision
Utmaningen bestod i att slå samman de båda webbshoparna till en ny framtidssäkrad plattform med en gemensam administration och automatiserat orderflöde in i affärssystemet Navision.

Lösningen blev att implementera tidigare funktionalitet och de nya önskemålen i en plattform byggd på Magento 2, samt att sätta upp en koppling till affärssystemet Navision byggd i integrationsmotorn Netrix SaleSync. Integrationsmotorn hanterar artikelinformation, lagerstatus, priser och rabatter, kundinformation och order. I Magento skapades en omnikanallösning, där de båda webbshoparna visar varsitt sortiment i olika kundgränssnitt.

Schneider Electric säljer styr-& regler-produkter och komponenter till säkerhetssystem i sin nya e-handelsplattform.

B2B-funktioner
Eftersom kunderna främst är företag och organisationer behövdes också en omfattande business-to-business-funktionalitet. Några viktiga önskemål som byggts in är:

  • Kundinloggning där många inköpare kan logga in på samma företagskund.
  • Många leveransadresser på samma kund, men fakturaadressen låst från affärssystemet.
  • Rabattsystem, där kundunika rabatter överförs från affärssystemet, så att webbkunderna kan beställa till sina avtalade priser med rabatter.
  • Specialstaffling från affärssystemet – köp av artiklar inom samma produktgrupp ger mängdrabatt.
  • Reorder – kunder som återkommande gör likartade beställningar kan återanvända tidigare order.
  • Snabborderformulär, där kunder som är välbekanta med sortimentet enkelt fyller i de artiklar de vill beställa utan att behöva bläddra i webbshopen.

Med den nya plattformen har Schneider Electric rationaliserat administrationen och förbättrat kundupplevelsen av sin e-handel, precis det som var målsättningen när Netrix anlitades för projektet.

– Samarbetet med Netrix har fungerat bra! Vi har fått hjälp med att lösa problem och svar på våra frågor. Vi ser fram emot göra ytterligare utveckling tillsammans med Netrix inom e-handelsområdet, säger Per Törling.